ศูนย์กระจายนักท่องเที่ยว Anyang

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยว Anyang
ที่ตั้งโครงการ: โครงการนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟความเร็วสูง Anyang เมือง Baibi มณฑล Anyang เมือง Anyang
ภาพรวมโครงการ : โครงการมี 2 ชั้นใต้ดินและ 9 ชั้นเหนือพื้นดิน โดยมีความสูงอาคารรวม 50 เมตรเสากล่องเทคอนกรีตและเชื่อมคานเหล็กรูปตัว H ปริมาณงาน 7000 ตัน

Anyang Tourist Distribution Cente (7)
Anyang Tourist Distribution Cente (8)
Anyang Tourist Distribution Cente (1)
Anyang Tourist Distribution Cente (6)
Anyang Tourist Distribution Cente (4)
Anyang Tourist Distribution Cente (5)
Anyang Tourist Distribution Cente (2)
Anyang Tourist Distribution Cente (3)

เวลาโพสต์: 14 มี.ค. 2565