West Tower of Beijing Daxing International Airport

ชื่อโครงการ: โครงการเสาเหล็กทาวเวอร์ตะวันตกของสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิงที่ตั้งโครงการ: เขตต้าซิงปักกิ่ง
ภาพรวมโครงการ: เสาเหล็กเป็นเสาขวางและเสาเหล็กรูปตัว Hความสูงของอาคารคือ 78 เมตร และการใช้เหล็ก 400 ตัน

West Tower of Beijing Daxing International Airport
West Tower of Beijing Daxing International Airport

เวลาโพสต์: 14 มี.ค. 2565